• Lượt xem: 292
  • 16/11

Đăng quảng cáo

Hệ thống AZBAN.VN bên cạnh đăng ký mở gian hàng còn có chức năng Quảng cáo hình ảnh(Banner)

I.Các hình thức quảng cáo tại AZBAN.VN:

1. Đặt hình ảnh tĩnh(Banner) gắn với nội dung bài viết đặt trên trang

2. Đặt hình ảnh tĩnh(Banner) gắn với liên kết(link) dẫn đến một trang thông tin ngoài hệ thống(VD: Website, Fanpage, Youtube,...)

II.Bảng chi phí(đang cập nhật)


Quảng Cáo