• Lượt xem: 352
  • 16/11

Quy trình mở Gian hàng

Bước 1:

  • Truy cập vào AZBAn tại địa chỉ “Đăng ký” và điền đầy đủ thông tin cơ bản về tổ chức của bạn theo biểu mẫu và chờ AZBan kiểm duyệt (chú ý kiểm tra email khi AZBan phản hồi), nếu tài khoản được duyệt thì chuyển qua bước 2.

Bước 2:

  • Đăng nhập vào hệ thống tại đây. Sau đó hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của hệ thống và tiến hành các bước thiết lập gian hàng.

Bước 3:

  • Đăng tải thông tin và quản lý Gian hàng theo tính năng/chức năng hiện tại của hệ thống. Trong quá trình phát triển, khi có các cập nhật AZBan sẽ tiến hành cập nhật trực tiếp(nếu không quan trọng) hoặc thông báo cho Gian hàng.


Đăng ký gian hàng